Volvo-Treffet 2022 ble avholdt lørdag 27. august.

Dato for Volvo-Treffet 2023 blir lørdag 26. august.
Sett av denne datoen allerede nå.

Mere informasjon om treffet kommer 1/1-2023

Vi i arbeidsgruppa ønsker dere alle velkommen til neste års treff.



For ytterligere informasjon kan dere ta kontakt med
Last updated.: 04.05.2016  Kjell Hallberg